Nordstustua ved Lomnes-Mistra

Nordstustua ved Lomes-Mistra.
Nordstustua ved Lomes-Mistra.
Seterstua i Nordstustua
Seterstua i Nordstustua
Kjøkkenet i Nordstustua
Kjøkkenet i Nordstustua

.

De gamle brukarene ved Mistra
Seterstua ligger nær ørretelva Mistra.

I tillegg til rike muligheter jakt og fiske, er et opphold ved Lomnes-Mistra en fin anledning til å leve det gode liv på setra.

Seterstua kan leies via inatur.no. Nordstustua ved Lomnes-Mistra i kartet. Seterstua har husnummer 488.