Ljørbua ved Misterdammen.

Ljørbua ved Misterdammen
Ljørbua ved Misterdammen

Ljørbua fra 1902 kan leies via inatur.no.

Ljørbua i kartet. Ljørbua har husnummer 485.

Dambuene
Dambuene

De to dambuene ved Misterdammen ligger vegg i vegg. Dambua fra 1950 leies også ut via inatur.no

Damfløta ved Misterdammen.
Damfløta ved Misterdammen.

Fiskekort for Mistra kan kjøpe via inatur.no